Het KinderCoachGilde

Op 1 september 2013 gingen de deuren van het KinderCoachGilde officieel open en was het eerste register specifiek voor kindercoaches een feit.
Voor die tijd was er nog geen kwaliteitsbewaking voor kindercoaches en de vraag naar erkende of geregistreerde kindercoaches in het werkveld was er wel en nam ook toe. Kindercoaching nam een plek in binnen de zorg voor kinderen en daarmee kwam ook de vraag om kwaliteitsbewaking.

Onder aansturing van oprichtster Jeannette van Kuik -Stam (een van de pioniers van het vak kindercoaching in Nederland en initiatiefneemster van onder andere het KinderCoachGilde, Stichting Adiona, het KinderCoachCollectief en de opleiding 'Magie van Kindercoaching) werd het register vorm gegeven.

Inmiddels dragen we met een kwaliteitsteam zorg voor de waarde van het vak kindercoaching door op heldere en passende wijze ons te verbinden met de geregistreerde kindercoaches. Periodiek zijn er verplichte coachgesprekken waarin de kwaliteit van de coach besproken wordt, de voortgang in kaart wordt gebracht en samen nagedacht wordt over het borgen van de waarde van de geregistreerde coach. Daarmee verzekert de geregistreerde coach zich van een betrokken en persoonlijke begeleiding en een controle van de persoonlijke en professionele waarde als coach.

Ons doel is om kindercoaches te mentoren in het bevorderen van hun persoonlijke en professionele kwaliteit en samen zorg te dragen voor de continuïteit van de ontwikkeling van kinder- en opvoederscoaching.

Wij vinden het belangrijk dat de coach zichzelf blijft ontwikkelen om zo de waarde van het vak kindercoaching te kunnen blijven waarborgen.
Ons kwaliteitsteam werkt intensief samen om up to date te blijven en de eigen kwaliteit hoog te houden.

Lees meer over het kwaliteitsteam

Lees meer over onze missie