vereniging voor kinder-, puber- en oudercoaches

 • Coaches die een verschil maken voor grote en kleine mensen.
 • Coaches die weten, voelen en uitdragen dat ieder mensenkind van unieke waarde is voor zichzelf en de wereld.
 • Coaches die vanuit de eigen-kwaliteiten, eigen-wijsheid en eigen-waarde hun plek innemen in de begeleiding van kinderen en hun ouders.
 • Coaches die werken aan hun persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling.

Kinderen (en ouders) van deze tijd!

De roep van de kinderen wordt luider en luider. In verschillende talen en toonsoorten wordt ons volwassenen gevraagd verantwoordelijkheid te nemen. Gaan we door met wat we altijd al deden? Of durven we een nieuwe weg in te slaan? Durven we onze oude waarden, zoals voorzichtigheid, matigheid, gehoorzaamheid en nederigheid te vervangen door waarden van de nieuwe tijd? Waarden als zelfbewustzijn, plezier, vrijheid, verbinding en gelijkwaardigheid?

Wij van het KinderCoachGilde geloven met heel ons hart in de nieuwe waarden. Wij staan voor de waarden waar het (innerlijk) kind zo naar verlangt: Creativiteit, speelsheid, puurheid, maar ook respect, waarheid, verbinding en samenwerking.
Daar waar het gros van onze maatschappij zich blind staart op meetbare zaken als diploma’s, nascholingspunten, methodes en technieken, focussen wij ons met hart en ziel op waar het wezenlijk om gaat:
het gaat namelijk om jou!

 • Ben jij kindercoach omdat het welzijn van het kind en de opvoeders jou aan het hart gaat?
 • Ben jij kindercoach omdat jij gelooft dat we niet óver, maar mét kinderen moeten praten?
 • Ben jij kindercoach en coach jij ook ouders/opvoeders, omdat jij erkent en voelt dat ouders een wezenlijke verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen proces en dat van hun kind?
 • Ben jij kindercoach en word jij blij van de gedachte dat er van jou geëist wordt dat jij jouw eigen proces van ontwikkeling en groei vol aangaat?
 • En ben jij kindercoach en sta jij voor samenwerking?

Weet je dan van harte welkom bij het KinderCoachGilde!

Wij hebben namelijk een groot verlangen.
En dat is dat ieder mensenkind gezien en gehoord wordt in wie het werkelijk is.
Opdat de eigen missie in het leven ontdekt en geleefd kan worden.

Voor ons gaat het vak kindercoaching daarmee verder dan een droom of wens.
Wij zijn bewuste, eigen-wijze, onbevangen kindercoaches
die staan voor ons vak!

De bij het KinderCoachGilde aangesloten kindercoachen

 • Hebben bij de Magie van Kindercoaching of een gelijkwaardige opleiding hun certificaat en/ of diploma kinder- en opvoederscoach behaald.
 • Staan met hart en ziel in hun vak en voelen kindercoaching als zielsmissie.
 • Werken samen met collega's aan professionalisering, kwaliteitsbewaking en persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Houden zich aan de beroepscode kindercoaching
 • Zijn in het bezit van een recentelijke Verklaring Omtrent Gedrag
 • Voldoen aan wettelijke eisen rondom zorgverlening
 • Werken aan hun persoonlijke en professionele groei en expertise
 • Worden periodiek gecoacht door een ervaren coach om zo aan de kwaliteitseisen van onze huidige tijd te voldoen

De aangesloten kindercoaches zijn werkzaam in hun eigen praktijk of als kindercoach werkzaam binnen een organisatie zoals een school, kinderopvang of instelling.