kwaliteitsregister voor kindercoaches

 • die werken vanuit deskundigheid, zorgvuldigheid, integriteit en verantwoordelijkheid
 • die een positief verschil maken voor kleine en grote mensen.
 • die weten, voelen en uitdragen dat ieder kind van unieke waarde is voor zichzelf en de wereld.
 • die vanuit hun kwaliteiten, wijsheid, kundigheid en vaardigheden hun plek innemen in de begeleiding van kinderen en hun ouders.
 • die werken aan en investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.
 • die een opleiding tot kinder- en/of jongerencoach hebben afgerond.
 • die zich houden aan de beroepscode kindercoaching
 • en periodiek worden gecoacht en gescreend om zo aan de kwaliteitseisen van onze huidige tijd te voldoen

Diensten van de geregistreerde kindercoaches

Kindercoaching

een kindercoach helpt kinderen bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, emotionele regulatie en veerkracht, zodat ze beter kunnen omgaan met uitdagingen in het leven.

Jeugdcoaching

een jeugd- of pubercoach helpt jongeren bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, emotionele regulatie en veerkracht, zodat ze zichzelf leren kennen en om kunnen gaan met de uitdagingen die op hun pad zijn

Oudercoaching

als ouder loop je ook met vragen rond. Vragen over jezelf en over jouw kind.

Bij een oudercoach kun je terecht met deze vragen en is er ruimte voor jou en/of jouw partner om een verdieping in jouw ouderschap brengen.


Veelgestelde vragen

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een toegankelijke vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren die tijdelijk vastlopen in hun ontwikkeling en hun ouders.

Waarbij kan kindercoaching helpen?

Kindercoaching kan in het algemeen helpen bij het vergroten van zelfvertrouwen, het ontdekken van gevoelens en emoties, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het ontwikkelen van zelfbewustzijn en/ of het omgaan met voor het kind ingewikkelde situaties.
Verder zijn er diverse gespecialiseerde kindercoaches die ouders en kinderen met meer specifieke zorgvragen kunnen begeleiden. Denk hierbij aan leermogelijkheden, omgaan met scheiding, rouw en verlies of bijvoorbeeld kinderen met HSP, ASS, ADHD of ADD.

Tevens kan kindercoaching ouders helpen om hun kind anders te begrijpen, hun kind vanuit nieuwe inzichten thuis te begeleiden en daarmee de ouders nieuwe handvatten te bieden die een positief effect hebben op de ontwikkeling en het gedrag van hun kind.

Ik ben kindercoach. Kan ik mij aanmelden bij het register?

 • Wanneer jij een kinder- of jeugdcoach opleiding hebt gevolgd en positief hebt afgesloten met een certificaat of diploma, *
 • Wanneer jij werkt vanuit je hart en voelt dat jij als coach bij wilt dragen aan een mooiere wereld,
 • Wanneer jij uit wilt stralen dat jij aan kwaliteitseisen voldoet die belangrijk zijn voor ons vak kindercoaching,

Dan ben jij van harte welkom om je aan te melden voor registratie.

* schriftelijke en online opleidingen en cursussen uitgesloten

Wat is het verschil tussen het KinderCoachGilde en een beroepsvereniging

Het KinderCoachGilde is een register met als doel om de kwaliteit van de kindercoach de waarborgen.

Een beroepsvereniging of organisatie draagt zorg voor de randvoorwaarden die bij de kindercoach horen zoals verzekeringen, maatschappelijk draagvlak, een klachtencommissie etc. Een aantal beroepsverenigingen voor coaches hebben ook een kwaliteitsregister met de daarbij horende eisen. Echter zijn deze er nog niet specifiek voor kindercoaches. 

Veel kindercoaches kiezen daarom voor een combinatie van een lidmaatschap bij een beroepsorganisatie zoals www.adiona.nl en registratie bij het KinderCoachGilde

Wat zijn de eisen voor registratie bij het KinderCoachGilde?

De geregistreerde kindercoach heeft

 1. een kindercoachdiploma of certificaat *
 2. een recente VOG (ook aan te vragen via het KinderCoachGilde)
 3. Algemene Voorwaarden wanneer de kindercoach als zelfstandig ondernemer werkt (kan ook opgesteld worden met hulp van een GildeCoach het KinderCoachGilde)
 4. een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wanneer de kindercoach als zelfstandig ondernemer werkt (zie ook de collectieve verzekeringen van Stichting Adiona (www.adiona.nl)
 5. een klachtenprocedure (ook met hulp van het KinderCoachGilde op te zetten, via Klachtenportaal Zorg of via www.adiona.nl)

* schriftelijke en online opleidingen en cursussen uitgesloten


Over ons

Het KinderCoachGilde is opgericht met als doel een plek te bieden voor kindercoaches om de kwaliteit en professionaliteit van het vak kindercoaching te waarborgen. Onze geregistreerde kindercoaches zijn toegewijde professionals die zich met hart en ziel en vanuit hun professionaliteit inzetten voor het welzijn van kinderen, jongeren en hun ouders.