ouderschap in deze tijd

Het valt niet mee, deze tijd waarin er extra veel van ouders gevraagd wordt.
Dat beseffen wij maar al te goed.

Speciaal daarom stellen een aantal kinder- en opvoederscoaches hun tijd en aandacht beschikbaar voor ouders die even hun verhaal kwijt willen, die stoom af willen blazen of gewoon even op zoek zijn naar nieuwe inzichten om deze tijd door te komen.

Wij doen dit geheel belangeloos en willen op deze manier ons steentje bijdragen in deze tijd!

LEES MEER

 

beroepsvereniging voor kinder- en opvoederscoaches

De roep van de kinderen wordt luider en luider. In verschillende talen en toonsoorten wordt ons volwassenen gevraagd een beslissing te nemen, worden we uitgenodigd een standpunt in te nemen. Gaan we door met wat we altijd al deden? Of durven we een nieuwe weg in te slaan? Durven we onze oude waarden, zoals voorzichtigheid, matigheid, gehoorzaamheid en nederigheid te vervangen door waarden van de nieuwe tijd? Waarden als zelfbewustzijn, plezier, vrijheid en gelijkwaardigheid?

Wij van het KinderCoachGilde geloven met heel ons hart in de nieuwe waarden. Wij staan voor de waarden die in het innerlijke kind dat wij allen in ons hebben, zo hard nodig heeft, de waarden waar het kind zo naar verlangt: Creativiteit, speelsheid, puurheid, maar ook respect, waarheid en samenwerking.
Daar waar het gros van onze maatschappij zich blind staart op meetbare zaken als diploma’s en nascholingspunten, focussen wij met hart en ziel op waar het wezenlijk om gaat: het kind.

Wij zijn kindercoach omdat het welzijn van het kind en de opvoeders ons aan het hart gaat.
Wij zijn kindercoach omdat geloven dat we niet óver, maar mét kinderen moeten praten.
Wij zijn kindercoach en coachen ook ouders/opvoeders omdat we erkennen en voelen dat zij een wezenlijke verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen proces en dat van hun kind.
Wij zijn kindercoach en worden blij van de gedachte dat er van ons geëist wordt dat wij ons eigen proces vol aangaan.
Wij zijn kindercoach en staan voor samenwerking.

Wij hebben een groot verlangen.
En dat is dat ieder mensenkind gezien en gehoord wordt.

Voor ons gaat het vak kindercoaching verder dan een droom of wens.
Wij zijn bewuste, eigen-wijze, onbevangen kindercoaches
die staan voor het vak en die gaan voor het kind!

De bij het KinderCoachGilde aangesloten kindercoaches

  • Hebben bij de Magie van Kindercoaching of een gelijkwaardige opleiding hun certificaat en/ of diploma kinder- en opvoederscoach behaald.
  • Staan met hart en ziel in hun vak
  • Werken samen met collega's aan professionalisering, kwaliteitsbewaking en persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Houden zich aan de beroepscode kindercoaching
  • Zijn in het bezit van een recentelijke Verklaring Omtrent Gedrag
  • Voldoen aan wettelijke eisen rondom zorgverlening
  • Werken aan hun persoonlijke en professionele groei en expertise
  • Worden periodiek gecoacht door een ervaren coach om zo aan de kwaliteitseisen van onze huidige tijd te voldoen