onze missie

De roep van de kinderen wordt luider en luider. In verschillende talen en toonsoorten wordt ons volwassenen gevraagd verantwoordelijkheid te nemen. Gaan we door met wat we altijd al deden? Of durven we een nieuwe weg in te slaan? Durven we onze oude waarden, zoals voorzichtigheid, matigheid, gehoorzaamheid en nederigheid te vervangen door waarden van de nieuwe tijd? Waarden als zelfbewustzijn, plezier, vrijheid, verbinding en gelijkwaardigheid?

Wij van het KinderCoachGilde geloven met heel ons hart in de nieuwe waarden. Wij staan voor de waarden waar het (innerlijk) kind zo naar verlangt: Creativiteit, speelsheid, puurheid, maar ook respect, waarheid, verbinding en samenwerking.

Daar waar het gros van onze maatschappij zich blind staart op meetbare zaken als diploma’s, nascholingspunten, methodes en technieken, focussen wij ons met hart en ziel op waar het wezenlijk om gaat:
het gaat namelijk om het werken vanuit ons hart met inzet van onze kennis en vaardigheden voor het welzijn van kinderen, jongeren en hun ouders!

  • omdat het welzijn van het kind en de opvoeders ons aan het hart gaat
  • omdat wij geloven dat we niet óver, maar mét kinderen moeten praten
  • omdat wij erkennen en voelen dat ouders een wezenlijke verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen proces en dat van hun kind
  • omdat wij staan voor de professionaliteit en kwaliteit van de kindercoach en dat naar buiten toe ook willen uitdragen

Wij hebben een groot verlangen.
En dat is dat ieder mensenkind gezien én gehoord wordt in wie het werkelijk is.

Voor ons gaat het vak kindercoaching daarmee verder dan een beroep, droom of wens.
Het is voor ons een vervulling van een levensmissie!

En daarom

  • zijn wij er voor de kindercoach die vanuit het hart en met bezieling invulling geeft aan het uitoefenen van het vak kindercoaching
  • bevorderen wij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de geregistreerde kindercoaches door middel van coachgesprekken en passende educatie
  • bieden wij maatwerk op kwaliteitsbevordering zodat iedere individuele geregistreerde kindercoach kan bijdragen vanuit de eigen groei en ontwikkeling
  • houden wij de unieke ontwikkeling van de geregistreerde kindercoaches bij middels ons kindercoach-volgsysteem