Het kwaliteitsregister

Wanneer een kindercoach geregistreerd staat en voldoet aan kwaliteitseisen straalt deze kindercoach professionaliteit en betrouwbaarheid uit.

Maar wat is kwaliteit? En hoe meet je dat?
Vanuit deze vraagstelling is het register van het KinderCoachGilde ontstaan. Een register waarin persoonlijk contact met de kindercoach de basis is van onze kwaliteitsmeting.
En niet alles is te controleren en vast te leggen, maar wat we wel kunnen doen, doen we!

Vanuit het werkveld merken wij dat kindercoaches het heel prettig vinden om professionaliteit uit te stralen maar dat het ook gewenst is dat er na het behalen van een certificaat iemand vanuit de praktijk meekijkt en meedenkt. Onze Gildecoaches zijn naast deskundige en professionele vakgenoten ook ervaringsdeskundigen die weten wat je doormaakt en waar je onzekerheden en vragen liggen, omdat die zo bekend zijn. Je leert het vak in onze ogen namelijk niet alleen door opgeleid te worden, maar juist door in de praktijk aan de slag te gaan. En dat laatste vinden wij heel belangrijk, maar is ook heel kwetsbaar. Want je werkt wel met een kostbare en ook kwetsbare groep, de kinderen en hun opvoeders.

ABC - Audit, Coaching en meer

Kwaliteitswaarborg
In het woordenboek vinden we de volgende definitie van kwaliteit:
De kwaliteit van iets is de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet.
Kwaliteit is heel lastig te meten. Welke normen hanteer je? Waar kijk je precies naar? Waar ligt de meetlat? En hoe beoordeel je kwaliteit van een kindercoach en op basis waarvan?
Er zijn manieren om het fenomeen ‘kwaliteit’ vast te leggen in protocollen, voorwaarden en bijvoorbeeld scholingseisen. 
Dit past in onze ogen niet bij het vak Kindercoaching.
Vandaar dat het KinderCoachGilde kiest voor een individuele en persoonlijke benadering en begeleiding via het Auditgesprek, de Beroepsgesprekken en Coaching. Een persoonlijke manier om via één op één gesprekken contact te houden over de weg, ontwikkeling en groei van de kindercoach.

Audit(traject)
Een audit betekent officieel ‘een kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering’. De audit gaat over de bedrijfsvoering van de kindercoach (zelfs als deze geen eigen onderneming heeft, maar in loondienst is van een organisatie of instelling). Ook gaat de audit over de verbinding en de belofte naar zichzelf als kindercoach, de cliënten, de maatschappij en naar het vak.

De intentie van het KinderCoachGilde is dat iedere kindercoach die het traject ingaat ook daadwerkelijk geregistreerd gaat worden. Registratie bij het KinderCoachGilde-register betekent dat de kindercoach het vak verstaat als mens en als professional.

Wij nemen als kwaliteitsregister onze verantwoordelijkheid hierin naar de maatschappij, naar vakgenoten en naar de kindercoach zelf. Want één van de doelen is dat een ieder die de hulp van een geregistreerde kindercoach inschakelt ook verzekerd is van de begeleiding van een professionele, liefdevolle en gepassioneerde kinder- en opvoederscoach.

Voor de registratie dienen een aantal documenten overlegd te worden, zoals een kindercoach certificaat of diploma, een Verklaring Omtrent Gedrag, de algemene voorwaarden waarmee de kindercoach werkt, een klachtenregeling en een bewijs van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wanneer de kindercoach werkzaam is als zelfstandig ondernemer.

Beroepsgesprekken
Om geregistreerd te blijven heeft de kindercoach jaarlijks coachgesprekken (beroepsgesprekken) met een GildeCoach van ons kwaliteitsteam. De coachsessies zijn gericht op de ervaringen in het werkveld van de kindercoach en de persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei.
In een registratiesysteem houden wij bij wanneer er een sessie heeft plaatsgevonden, welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden, wat de nieuwe doelen zijn en waar aandachtspunten liggen.