Het Gilde

Wanneer een kindercoach geregistreerd staat en voldoet aan kwaliteitseisen straalt deze kindercoach professionaliteit en betrouwbaarheid uit.
Maar wat is kwaliteit? En hoe meet je dat?
Vanuit deze vraagstelling is het KinderCoachGilde ontstaan. Een register voor kindercoaches, gebaseerd op persoonlijk contact met de kindercoach.
En niet alles is te controleren en vast te leggen, maar wat we wel kunnen doen, doen we!

Vanuit het werkveld merken wij dat kindercoaches het heel prettig vinden om professionaliteit uit te stralen maar dat het ook gewenst is dat er na het behalen van een certificaat iemand vanuit de praktijk meekijkt en meedenkt. Een mentor en tegelijkertijd een vakgenoot die weet wat je doormaakt en waar je onzekerheden en vragen liggen, omdat die zo bekend zijn. Je leert het vak in onze ogen namelijk niet alleen door opgeleid te worden, maar juist door in de praktijk aan de slag te gaan. En dat laatste vinden wij heel belangrijk, maar is ook heel kwetsbaar. Want je werkt wel met een kostbare en ook kwetsbare groep, de kinderen.

Daarnaast merkten wij dat dat er behoefte is aan kwaliteitscontrole. Zodat ons vak ook op dat gebied aan geloofwaardigheid wint. Beide aspecten, de kwaliteitscontrole en de persoonlijke coaching bieden wij via het KinderCoachGilde.’

Audit,Beroepsgesprekken, Coaching en meer

Kwaliteitswaarborg
In het woordenboek vinden we de volgende definitie van kwaliteit:
De kwaliteit van iets is de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet.
Kwaliteit is heel lastig te meten. Welke normen hanteer je? Waar kijk je precies naar? Waar ligt de meetlat? En hoe beoordeel je kwaliteit van een kindercoach en op basis waarvan?
Er zijn manieren om het fenomeen ‘kwaliteit’ vast te leggen in protocollen, voorwaarden en bijvoorbeeld scholingseisen.  Dit past in onze ogen niet bij het vak Kindercoaching.
Vandaar dat het KinderCoachGilde kiest voor een persoonlijke benadering via het Auditgesprek, de Beroepsgesprekken en Coaching. Een persoonlijke manier om via één op één gesprekken contact te houden over de weg, ontwikkeling en groei van de kindercoach.

Audit(traject)
In Zuid Afrika is de definitie van ondernemen: ‘Jouself verbind deur 'n belofte te maak’. En dit is waar wij als kwaliteitsregister ons helemaal in kunnen vinden, in de verbinding en de belofte. Een audit is namelijk officieel ‘een kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering’. De audit gaat over deze bedrijfsvoering, maar ook over de verbinding en de belofte naar jezelf als kindercoach, jouw cliënten, de maatschappij en naar het vak.
De intentie van het KinderCoachGilde is dat iedere kindercoach die het traject ingaat ook daadwerkelijk geregistreerd gaat worden. Registratie bij het KinderCoachGilde betekent dat de kindercoach het vak verstaat als mens, als professional en als ondernemer.

Wij nemen als register onze verantwoordelijkheid hierin naar de maatschappij, naar vakgenoten en naar de kindercoach zelf. Want één van de doelen van het register is dat een ieder die de hulp van een geregistreerde kindercoach inschakelt ook verzekerd is van kwaliteit.

Wanneer jij je aanmeldt krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, stellen we een aantal vragen en ontdekken we of registratie bij het KinderCoachGilde mogelijk en passend is. Wanneer er van beide kanten een ‘ja’ is krijg je van ons een mail met verdere informatie. Voor de registratie moet je namelijk een aantal documenten verzamelen en insturen, zoals jouw certificaat of diploma, een VOG, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling van jouw praktijk en een bewijs van jouw beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer je lid bent van Stichting Adiona heb je veel van deze voorwaarden al voor elkaar.
Tevens ontvang je een factuur van € 150,00 (exclusief 21% btw) van jouw mentor-coach voor het audittraject. Wanneer je deze voldaan hebt kun je het traject voor registratie gaan starten.

Wanneer jij de benodigde formulieren hebt ingestuurd zal een mentor deze formulieren bestuderen en daarna contact met je opnemen om door te spreken waar eventueel nog wat hiaten liggen. Mocht alles in orde zijn dan volgt het auditgesprek en wordt je in het register ingeschreven. Van het KinderCoachGilde ontvang je daarna een factuur van € 50,00 (exclusief 21% btw) voor de registratie- en administratiekosten.

Beroepsgesprekken
Het blijft niet alleen bij het auditgesprek. Bij het KinderCoachGilde heb je coachgesprekken met je mentor-coach. We noemen dit de zogenaamde beroeps-coachgesprekken. Een beroeps-coachgesprek is gericht op informatie-uitwisseling rond de ervaringen in jouw werk/praktijk als kindercoach en je eigen ontwikkeling en groei hierin. Je evalueert de voorafgaande periode, stelt samen met je mentor-coach een doel vast voor de komende periode, deelt je ervaringen en je kunt je vragen kwijt in deze beroeps-coachgesprekken.
Hoeveel beroeps-coachgesprekken jij met jouw mentor voert spreek je voorafgaand aan de registratieperiode af. Van jouw mentor ontvang je een factuur hiervoor.

Herregistratie
Je wordt telkens voor 1 jaar geregistreerd. Met jouw mentor-coach overleg je na dat jaar of je voor weer een jaar registratie kunt gaan of dat iets anders nodig is of dat jij een ander weg in slaat. Wanneer herregistratie mogelijk is maak je wederom met je mentor-coach afspraken over de komende registratie-periode. Voor de herregistratie dien je tevens een bijgewerkte cv in te sturen. En is jouw VOG ouder dan 2 jaar dan dien je opnieuw een VOG aan te vragen.
Het kan zijn dat het voor jou fijn is om na herregistratie met een nieuwe mentor-coach aan de slag te gaan. Hierover zal je mentor-coach je ook zeker informeren.

Hoe en waar vinden de gesprekken plaats?
Audit en Beroeps-Coachgesprekken kunnen op verschillende manieren verlopen, bijvoorbeeld telefonisch, via Skype, via de mail of persoonlijk. Hier maak je samen  met je mentor-coach afspraken over.

Vragen via de mail
Tegenwoordig wordt veel via de mail gecommuniceerd. Dat is handig, snel en kan worden gelezen wanneer het schikt. Bij het KinderCoachGilde krijgen we ook veel vragen via de mail.
Zo is het heel makkelijk om het gilde even te mailen met vragen om advies, tips of handreikingen. Echter in het beantwoorden van mails zit veel tijd.
Wanneer een vraag kort en direct te beantwoorden is krijg je binnen 3 werkdagen een reactie. Maar als we inschatten dat het beantwoorden van je mail meer tijd vergt dan kan het voorkomen dat we je doorverwijzen naar je mentor, of we vragen je om een belafspraak met ons te maken.

Stel: ik heb geen klik met mijn mentor. Wat dan?
Het kan voorkomen dat je het gevoel hebt dat er geen klik is tussen jou en je mentor of dat jouw mentor je niet passend kan begeleiden. Dat is heel vervelend en ook niet werkbaar in een persoonlijk contact.
Wanneer je dit gevoel hebt moet je zelf aan de bel trekken. Je kunt dit ons laten weten via mail of telefoon. We nemen, wanneer dit speelt, zo snel mogelijk contact met je op en zorgen ervoor dat je een andere mentor krijgt. Door open en eerlijk te communiceren creëer je de beste mogelijkheden voor jezelf en elkaar.