Het kwaliteitsregister

Wanneer een kindercoach geregistreerd staat en voldoet aan kwaliteitseisen straalt deze kindercoach professionaliteit en betrouwbaarheid uit.

Maar wat is kwaliteit? En hoe meet je dat?
Vanuit deze vraagstelling is het register van het KinderCoachGilde ontstaan. Een register waarin persoonlijk contact met de kindercoach de basis is van onze kwaliteitsmeting.
En niet alles is te controleren en vast te leggen, maar wat we wel kunnen doen, doen we!

Vanuit het werkveld merken wij dat kindercoaches het heel prettig vinden om professionaliteit uit te stralen maar dat het ook gewenst is dat er na het behalen van een certificaat iemand vanuit de praktijk meekijkt en meedenkt. Onze Gildecoaches zijn naast deskundige en professionele vakgenoten ook ervaringsdeskundigen die weten wat je doormaakt en waar je onzekerheden en vragen liggen, omdat die zo bekend zijn. Je leert het vak in onze ogen namelijk niet alleen door opgeleid te worden, maar juist door in de praktijk aan de slag te gaan. En dat laatste vinden wij heel belangrijk, maar is ook heel kwetsbaar. Want je werkt wel met een kostbare en ook kwetsbare groep, de kinderen en hun opvoeders.

ABC - Audit, Coaching en meer

Kwaliteitswaarborg
In het woordenboek vinden we de volgende definitie van kwaliteit:
De kwaliteit van iets is de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet.
Kwaliteit is heel lastig te meten. Welke normen hanteer je? Waar kijk je precies naar? Waar ligt de meetlat? En hoe beoordeel je kwaliteit van een kindercoach en op basis waarvan?
Er zijn manieren om het fenomeen ‘kwaliteit’ vast te leggen in protocollen, voorwaarden en bijvoorbeeld scholingseisen.  Dit past in onze ogen niet bij het vak Kindercoaching.
Vandaar dat het KinderCoachGilde kiest voor een persoonlijke benadering via het Auditgesprek, de Beroepsgesprekken en Coaching. Een persoonlijke manier om via één op één gesprekken contact te houden over de weg, ontwikkeling en groei van de kindercoach.

Audit(traject)
In Zuid Afrika is de definitie van ondernemen: ‘Jouself verbind deur 'n belofte te maak’. En dit is waar wij als kwaliteitsregister ons helemaal in kunnen vinden, in de verbinding en de belofte. Een audit is namelijk officieel ‘een kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering’. De audit gaat over deze bedrijfsvoering, maar ook over de verbinding en de belofte naar jezelf als kindercoach, jouw cliënten, de maatschappij en naar het vak. Jouw eigen commitment met jezelf, jouw bedrijf en jouw coachee.
De intentie van het KinderCoachGilde is dat iedere kindercoach die het traject ingaat ook daadwerkelijk geregistreerd gaat worden. Registratie bij het KinderCoachGilde-register betekent dat de kindercoach het vak verstaat als mens, als professional en als ondernemer.

Wij nemen als kwaliteitsregister onze verantwoordelijkheid hierin naar de maatschappij, naar vakgenoten en naar de kindercoach zelf. Want één van de doelen is dat een ieder die de hulp van een geregistreerde kindercoach inschakelt ook verzekerd is van de begeleiding van een professionele, liefdevolle en gepassioneerde kinder- en opvoederscoach.

Wanneer jij je aanmeldt krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, stellen we een aantal vragen en ontdekken we of registratie bij het KinderCoachGilde-register mogelijk en passend is. Wanneer er van beide kanten een ‘ja’ is krijg je van ons een mail met verdere informatie.
Voor de registratie dien je wanneer je een eigen praktijk hebt een aantal documenten te overleggen, zoals jouw certificaat of diploma, een VOG, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling van jouw praktijk en een bewijs van jouw beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een aantal van deze voorwaarden kun je ook via onze beroepsvereniging inkopen.
Verder hebben wij een traject van commitment. Dit traject leggen wij je uit tijdens het intakegesprek en leidt uiteindelijk tot een persoonlijk commitment aan jezelf, jouw praktijk en jouw coachees.
De kosten voor de registratie in het KinderCoachGilde-register bedragen € 150,00 (exclusief 21% btw). Dit zijn de kosten voor de begeleiding van jouw Gilde-coach voor het audittraject. Je ontvangt de factuur voor de audit dan ook rechtstreeks van jouw coach.

Coach- ontwikkelgesprekken
Het blijft niet alleen bij het audit- en commitmenttraject. Bij het KinderCoachGilde heb je jaarlijks coachgesprekken met een gilde-coach. We noemen dit de zogenaamde ontwikkel-sessies. Deze sessies zijn gericht op coaching rond de ervaringen in jouw werk/praktijk als kindercoach en je eigen ontwikkeling en groei hierin. Je brengt jouw eigen coachvraag in die te maken heeft met jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Als lid kies jij jouw eigen coach voor het ontwikkelgesprek. Je bent hierin vrij. Zo kun je een serie gesprekken bij 1 coach plannen, maar je kunt er ook voor kiezen om meerdere sessies bij verschillende gildecoaches in te plannen.
In een registratiesysteem houden wij bij wanneer er een sessie heeft plaatsgevonden.