Nienke van Buren

Mentor voor geregistreerde kindercoaches

Naam praktijk: Gewoon anders zijn
Locatie: Zuidveen nabij Steenwijk (Overijssel)
Website: www.gewoonanderszijn.nl
Mailadres: [email protected]

Vertel ons over je praktijk, je doelgroep en je missie.
Binnen mijn praktijk zie ik veel kinderen (en ouders) die zich anders voelen. Dit omdat ze chronisch ziek zijn, omdat ze leerproblemen hebben of omdat ze bijvoorbeeld een brusje zijn (een broertje of zusje van een ziek/gehandicapt of bijvoorbeeld “anders denkend” kind zoals ASS, ADD, ADHD).

Ook ouders lopen hiertegenaan, willen graag gezien/begrepen worden, willen heel graag dat hun kind lekker in zijn vel zit. Ze weten vaak niet goed waar bepaald gedrag vandaan komt, waarom hun bikkel niet zo lekker in zijn vel zit. Juist dat is voor mij de reden geweest om samen met deze kinderen (en hun ouders) te kijken wat er nodig is om weer lekker jezelf te kunnen en mogen zijn. Om je begrepen en vooral gezien te voelen en samen te kijken naar de stappen die jij graag zou willen maken.

Daarnaast begeleid ik ook veel kinderen (en hun juffen/meesters en/of ouders) vanwege het vastlopen in Passend onderwijs. Ook dit maakt dat kinderen soms echt niet lekker in hun vel zitten, frustratie opbouwen en zich onbegrepen of zelfs niet gezien voelen. Samen kijken we naar hoe we dan onderwijs voor hen passend kunnen maken. Ik begeleid en coach kinderen dan op school en neem de juf/meester en de ouders mee op reis in dit mooie traject.

Wat was jouw grootste beer op de weg toen je begon?
Dat wat ik als startend kindercoach heel erg spannend vond is of ik wel klanten zou krijgen. Ik werkte al jaren in het onderwijs en had altijd “mijn klas vol” zonder dat ik daarover na hoefde te denken. Nu moest ik zelf zorgen dat ik bekend werd. Maar ja, hoe doe je dat…. Daarnaast vond ik het heel spannend om alle administratie bij te houden. Had daar nooit voor geleerd en wist dus ook niet wat ik allemaal moest bijhouden, waar ik aan moest denken enz. Ik vond het zelf heel fijn dat ik kon overleggen met andere kindercoaches, dat ik bij het Kindercoachgilde terecht kon met mijn vragen.

Wat is je grootste succes sindsdien?
Voor mij is het altijd weer een moment van succes vieren met een kind (of ouder) als het kind weer lekker zichzelf kan zijn en voor zichzelf kan gaan staan, zijn eigen plekje weer heeft gevonden. Als dat wat hij graag heeft willen leren hem ook echt gelukt is. Dat ik dat succes dan mee mag vieren is voor mij elke keer weer een heerlijk moment.

Welke thema’s kom je in jouw praktijk vooral tegen?
Bij mij komen vaak thema’s rond passend onderwijs, leerproblematiek, hoogbegaafdheid, anders denkend (Add, ADHD, ASS) en chronisch zieken aan bod. Maar ook faalangst, de plek in je gezin en parenting zijn themas met een regelmatige terugkeer.

Hoe vind je het mentorschap bij het Gilde? Wat brengt het je?
Dat wat ik zo leuk vind aan het mentorschap zijn de gesprekken met andere coaches. Het samen kijken naar dat wat er speelt in de praktijk, waar de ander tegen aanloopt of waar hij juist heel trots op is komen daarbij aan bod. Het op weg helpen van startende collega coaches vind ik helemaal leuk. Prachtig om de groei dan te zien, samen te kijken naar ontwikkeling en het vertrouwen in de eigen kennis en kunde te mogen laten bloeien. Dit brengt mij heel veel mooie gesprekken, nieuwe inzichten en ook een boel energie.

Hoe zie jij het KinderCoachGilde over 5 jaar?
Ik mag al even meedraaien binnen het Gilde en vind het fantastisch om te zien dat er de laatste maanden zoveel groei en ontwikkeling is geweest. Samen kijken naar de toekomst, kijken naar de mogelijkheden die we binnen kindercoachland neer kunnen zetten. Ik zie het Gilde als een verrijking voor kindercoachland. Om wildgroei en woekering tegen te gaan en te zorgen dat er kennis en kunde wordt gedeeld, dat er toezicht blijft. Ik zie het KinderCoachGilde over 5 jaar als een organisatie met een ruime, maar wel gerichte doelgroep van Kindercoaches die met elkaar kunnen zorgen voor de hulp die nodig is voor de kinderen en ouders van deze tijd, om in hun zorgvraag te voldoen. Door met elkaar via intervisies en gesprekken te zorgen voor draagkracht.

Heb je tot slot nog een tip voor onze kindercoaches?
Volg je hart, want het klopt. Blijf bij je gevoel. Als je gevoel meldt dat je stappen moet zetten (voor jezelf of voor de coachee), maar ook als je gevoel zegt dat er een onderliggend patroon is. Check de feiten en ga er dan op af. Wacht niet met veranderen tot morgen als je ook vandaag al kunt genieten van elke kleine stap.

Een warme groet
Nienke van Buren