aangenaam kennismaken

Wij zijn een samenwerkingsverband onder aansturing van Jeannette van Kuik, een van de eerste kindercoaches van Nederland en initiatiefneemster van onder andere het KinderCoachGilde, Stichting Adiona, het KinderCoachCollectief en de Magie van Kindercoaching.

Samen dragen we zorg voor de waarde van het vak kindercoaching door op heldere en passende wijze ons te verbinden met de geregistreerde kindercoaches. Periodiek zijn er verplichte coachgesprekken waarin de kwaliteit van de coach besproken wordt, de voortgang ik kaart wordt gebracht en samen nagedacht wordt over het borgen van de waarde van de geregistreerde coach. Daarmee verzekert de geregistreerde coach zich van een betrokken en persoonlijke begeleiding en controle van de persoonlijke en professionele waarde als coach.

Ons doel is om coaches van kleine en grote mensen te ondersteunen in het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van kinder- en opvoederscoaching en het in stand houden en mede zorg dragen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden.

Wij vinden het belangrijk dat de coach zichzelf blijft ontwikkelen om zo de waarde van het vak kindercoaching te kunnen blijven waarborgen.
Ons kwaliteitsteam werkt intensief samen om up to date te blijven en de eigen kwaliteit hoog te houden. Daarnaast supporten de teamleden elkaar om er zo te kunnen zijn en blijven voor de geregistreerde kindercoaches.

Lees meer over het kwaliteitsteam