ONZE ZORG


In maart 2020 kregen we te maken met 'tijdelijke' maatregelen om onze zorg te ontlasten en bovenal te zorgen voor onze gezondheid en welbevinden.
Inmiddels zijn de effecten van deze maatregelen zodanig dat onze kinderen, onze jongeren en hun ouders in de knel dreigen te komen.

Meer en meer deskundigen delen deze zorgen en geven aan dat er hulp nodig is.

De kindercoaches die zijn aangesloten bij het KinderCoachGilde delen deze zorg ook. In maart 2020 is er door ons al een initiatief gestart 'luisterend oor voor ouder' waarbij onze kindercoaches gebeld konden worden, geheel vrijblijvend, om even te sparren, stoom af te blazen of te onderzoeken wat er nodig is voor ouder en kind.
Over dit initiatief is meer te vinden op onze website (hulplijn voor ouders) en er is een mooi artikel geschreven door Dymph Essenstam. Haar artikel kun je HIER lezen.

Inmiddels zijn we maanden verder en is de situatie zodanig dat blijkt dat onze zorg terecht is geweest.
Er zijn en komen steeds meer kinderen, jongeren en ouders in de knel.
Wij horen geluiden van depressies bij jonge kinderen, jongeren die het niet meer zien zitten, ouders die geen veerkracht meer hebben.

Er moet iets gebeuren!

En wij staan klaar.

Wij bieden op een toegankelijke wijze coaching voor kind en ouders.

De kindercoaches van het KinderCoachGilde coachen kinderen en hun ouders om weer lichtpuntjes te zien, zingeving te ervaren en weer in positieve verbinding te komen met eigen kracht en kwaliteiten. Om weer op zichzelf te vertrouwen en weer verder te kunnen. 

Achter de aangesloten leden staat een team met deskundige mentoren en docenten. Samen met de kindercoach bewaken zij de kwaliteit en staan de kindercoach met raad en daad terzijde.
Een kindercoach die is aangesloten bij het KinderCoachGilde heeft via een audit laten blijken de nodige competenties te bezitten en wordt periodiek op kwaliteit bevraagd, gecontroleerd en gecoacht.
De kindercoach heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is aangesloten bij een klachtenloket en voldoet daarmee aan de eisen van de WKKGZ.
Daarmee biedt een kindercoach die is aangesloten bij het KinderCoachGilde de kwaliteit die nodig is om hulp aan kinderen, jongeren en ouders te bieden.

Ook scholen en instellingen die begeleiding zoeken voor kinderen die een een steuntje in de rug kunnen gebruiken of wat extra hulp nodig hebben op leergebied of bij de sociaal emotionele ontwikkeling kunnen een beroep doen op de kindercoaches van het KinderCoachGilde!

Meer informatie kunt u opvragen bij de aangesloten kindercoaches of via [email protected] of 06 82 65 21 10