Janina Dubbeld

Mentor voor geregistreerde kindercoaches

Naam praktijk: Kindercoach De Vuurtoren
Locatie: Den Haag
Website: https://www.kindercoachdevuurtoren.nl
Mailadres: info@kindercoachdevuurtoren.nl

Vertel ons over je praktijk, je doelgroep en je missie.
Ik begon in 2009 heel enthousiast toen ik de opleiding De Kunst van Kindercoaching, (bestaat helaas niet meer) bijna had afgerond. Mijn doelgroep had ik van het begin af aan vrij duidelijk: het hoogsensitieve kind. Gaandeweg is dit wel iets verschoven naar hoogsensitieve kinderen en hun ouders, waarbij ik sinds een paar jaar in de meeste gevallen alleen de ouders in mijn praktijk tref.
Mijn missie is een omgeving creëren waar wij samen in harmonie kunnen samenleven, zelfbewust, mild en liefdevol naar onszelf en de ander. Ik geloof er zeer in dat bewust opvoeden en als ouder je eigen proces onder ogen zien, hieraan bijdraagt.

Wat was jouw grootste beer op de weg toen je begon?
Dat waren er twee: ik had toen ik begon nog geen kinderen en dat was een zeer ongewenste situatie die ik prachtig projecteerde op mijn klant. Hoe kon een ouder mij nou serieus nemen zonder kinderen! Vanzelfsprekend is dit nooit een issue geweest. Mijn tweede beer was ouders! Die vond ik maar eng en die zouden vast alleen maar kritische vragen stellen. Ik was kindercoach omdat ik met kinderen wilde werken, ik wilde kinderen horen en zien, ik wilde hen een stem geven. Die ouders bleken natuurlijk een stuk minder eng dan ik vreesde en nu klopt het voor mij nog meer. Ouders zien en horen zichzelf en hun kind. Veel belangrijker dan dat een kindercoach hen ziet.. ;) 

Wat is je grootste succes sindsdien?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk mijn grootste succes is dat ik er nog ben. Ik heb helaas heel veel collega’s zien komen, maar ook een heel flink aantal zien gaan. Bijna 10 jaar en een bloeiende praktijk en een mooie taak als mentor binnen het KinderCoachGilde. Samen hebben we flink wat ontwikkelingen doorgemaakt, en allemaal in dienst van het kind. Dat vertaalt zich in heel veel kleine grote successen in de vorm van kwartjes die vallen bij ouders, ogen die gaan stralen, wezenlijke veranderingen die mochten plaats vinden.

Welke thema’s kom je in jouw praktijk vooral tegen?
Ik werk bijna alleen met hooggevoelige ouders en kinderen, thema’s zijn divers. Rouw en verlies, maar ook bewustzijn, communicatie en eigen trauma’s van ouders. Mag ik er zijn? Mag ik mijn plek innemen? Dat zijn vragen die vaak aan bod komen en aandacht vragen.

Hoe vind je het mentorschap bij het Gilde? Wat brengt het je?
Het mentorschap geeft mij heel veel. Ik vind het een ontzettend fijn om te werken met enthousiaste kindercoaches die eenzelfde missie hebben als ik. We voelen allemaal de noodzaak en zijn bereid hierin onze verantwoordelijkheid te nemen, hoe spannend ook. Dat vind ik mooi. Ik zie het als een eer om getuige te mogen zijn van de sprongen die de kindercoaches maken. We doen het echt samen.
Sinds vorige zomer heb ik ook een aantal regeltaken binnen het Gilde en hierin kan ik mijn ei ook heerlijk kwijt. Het voelt heel goed om ook op deze manier ons bijzondere vak steviger te maken en duidelijker op de kaart te zetten.

Hoe zie jij het KinderCoachGilde over 5 jaar?
Hm. Over 5 jaar… Weet iedere huisarts en andere zorgverlener dat wij er zijn en zijn we een serieus en gewaardeerd onderdeel van de preventieve zorg aan kinderen en gezinnen.

Heb je tot slot nog een tip voor onze kindercoaches?
Blijf! Doe! Ga! Spring! Vraag!
Onderschat het ondernemerschap niet. Onderschat je verantwoordelijkheid niet. Neem jezelf, je klant en ons vak serieus. Weet wat er speelt. Laat je informeren. Blijf wakker en zorg goed voor jezelf. Het is de bedoeling dat je blijft. Je bent nodig.