het KinderCoachCollectief (KCC)

Vanaf het moment dat ik mezelf kindercoach noem (2003) droom ik van een samenwerking tussen kindercoaches. Deze droom heb ik op diverse manieren vorm proberen te geven en elk samenwerkingsverband bracht weer nieuwe inzichten, ervaring en de nodige kennis met zich mee.
De droom blijft me nog steeds bezighouden. Na veel onderzoek op het gebied van onder andere cyaan ondernemen (Frederic Laloux) is het idee voor het KinderCoachCollectief ontstaan. Kinder- en opvoederscoaches die vanuit kleine regionale teams samenwerken om voor ouders en kinderen een positief verschil te maken.
Jeannette van Kuik

Wat is het KCC?

Het KinderCoachCollectief bestaat uit kleine regionale teams van de bij onze beroepsvereniging geregistreerde kinder- en opvoederscoaches. De aangesloten kinder- en opvoederscoaches werken vanuit hun praktijk of werkgever en zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden.

De regionale teams

 • houden intervisie
 • overleggen over gezamelijke activiteiten
 • houden elkaar scherp op beroepsgebied
 • geven elkaar support en coaching
 • nemen elkaars werkzaamheden over bij ziekte of uitval
 • vullen elkaar aan waar nodig
 • verwijzen naar elkaar door indien dit relevant is
 • maken gebruik van elkaars expertise
 • hebben contact met de andere teams
 • werken aan het verbeteren van hun beroepsuitoefening
 • hebben vanuit het team contacten met gemeentes en instanties
 • worden professioneel begeleid vanuit de beroepsvereniging

Waar vind ik een KCC-team in mijn regio?

Op dit moment werken wij hard aan het opzetten en vormgeven van de teams.
In december 2019 is het KinderCoachGilde als beroepsvereniging opgericht en in de loop van dit jaar (2020) zullen de teams zich gaan vormen.
Op deze pagina zijn de teams te vinden zodra ze zich hebben gevormd.