Het KinderCoachGilde is een kwaliteitskeurmerk voor kinder- en opvoederscoaches in Nederland en België.
De geregistreerde kindercoaches hebben een eigen praktijk, maar kunnen ook werkzaam zijn in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg.

Om je aan te sluiten bij het KinderCoachGilde dien je de opleiding tot kinder- en opvoederscoach met goed gevolg afgesloten te hebben bij de Magie van Kindercoaching of een daaraan gelijkwaardige opleiding, je bent werkzaam als (startend) kindercoach in je eigen praktijk of je werkt als op coachende wijze binnen een organisatie of instelling. Daarnaast ben je bereid om te investeren in jezelf en jouw eigen ontwikkeling en groei.

Om geregistreerd te worden van het KinderCoachGilde is het vooral belangrijk wat jouw intentie is om je aan te sluiten bij het KinderCoachGilde.
Heb je een eigen praktijk dan kunnen we je ondersteunen bij de voorwaarden waaraan je dient te voldoen als ondernemer. Meer informatie ontvang je tijdens het intakegesprek.
Heb je geen eigen praktijk kun je je ook aansluiten bij het KinderCoachGilde. Want ook wanneer je werkzaam bent in bijvoorbeeld een organisatie, instelling of onderwijs is de kwaliteits-controle van grote meerwaarde voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De kosten

Voor jouw bij het KinderCoachGilde dien je een auditprocedure te volgen. Deze procedure bestaat uit het aanleveren van een aantal documenten, een auditgesprek en een door jou op te stellen en door ons goedgekeurde overeenkomst.
De kosten voor de auditprocedure bedragen € 150,00 plus 21% btw (factuur via de coach die jou begeleidt).

Je wordt opgenomen in het kwaliteitsregister wanneer je de volledige auditprocedure hebt doorlopen.
Daarna heb je minimaal 1 keer per jaar en indien gewenst vaker coachgesprekken met een GildeCoach. De kosten hiervoor worden door de Gildecoach gefactureerd en zijn conform de huidige coachtarieven.

Extra opties

  • Muurschild voor jouw praktijk
  • Coaching bij het opstarten van jouw praktijk (individueel traject met eigen kostenplaatje)

* prijswijzigingen voorbehouden
 

aanmeldformulier

nadat wij jouw aanmeldformulier hebben ontvangen sturen wij jou een mail voor het maken van een kennismakingsgesprek.
Deze afspraak is bedoeld om kennis te maken, je informatie te geven over het KinderCoachGilde, samen te ontdekken of de visie en missie van het KinderCoachGilde past bij jou als persoon en bij jouw behoefte én om het aanmeldtraject met je door te spreken.

Naam praktijk
Voor- en achternaam
Straat & huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
E-mail
Telefoonnummer
Ik heb mijn kindercoachopleiding gevolgd bij
Ik heb nog een vraag/ opmerking