Kan ik mij laten registreren?

Om je te kunnen laten registreren bij het KinderCoachGilde dien je een opleiding tot kindercoach met goed gevolg te hebben afgesloten én je bent werkzaam als (startend) kindercoach in je eigen praktijk of je werkt als (startend) kindercoach binnen een organisatie of instelling.
Wanneer je aan de beide voorwaarden voldoet kun je een audit voor de registratie aanvragen.

Nadat jij je hebt aangemeld neemt de mentor-coach contact met je op voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek maken jullie kennis met elkaar en zal de mentor je alles over het audit-traject vertellen. Waar je aan moet voldoen en welke kwaliteitseisen wij stellen. Mocht je na dit gesprek besluiten om het audittraject in te gaan krijg je via de mail een aanmeldformulier en start jouw audittraject. Hiervoor moet je onder andere een aantal documenten insturen. Deze documenten vormen de basis van jouw KinderCoachGilde- portfolio. We toetsen op drie onderdelen: de persoonlijke ontwikkeling, de professionele ontwikkeling en het ondernemerschap. Jouw mentor-coach begeleidt je hierbij. Het kan zijn dat je nog extra bijscholing nodig hebt. Dit zal je mentor-coach aangeven. Tevens zal je mentor-coach de nodige adviezen geven zodat jij alles kloppend hebt om geregistreerd te worden.
Aan het eind van het traject heb je met je mentor het auditgesprek. Dit gesprek vindt via Skype of indien dit niet kan telefonisch plaats.

Aan het audittraject zijn eenmalig audit- en administratiekosten verbonden. De factuur hiervoor ontvang je na het eerste kennismakingsgesprek met je mentor-coach.
Wanneer het auditgesprek positief is ontvang je bericht over jouw registratie. Zodra je geregistreerd staat heb je twee keer per jaar een beroepsgesprek met jouw mentor-coach waarin je terugkijkt op het voorgaande half jaar, bespreekt waar jij op dat moment staat en waarin je jouw nieuwe doelen voor het komende half jaar vaststelt.

De kosten

Om geregistreerd te worden betaal je eenmalig:
Kosten voor het audittraject: € 150,00 *
Administratie en registratiekosten: € 50,00 *
Optioneel: borg voor het muurschild € 50,00

De jaarlijkse gildebijdrage
€ 100,00 voor herregistratie en twee beroepsgesprekken *
Wanneer jouw registratie rond is in de maanden februari tot en met juli vindt herregistratie jaarlijks plaats in februari.
Wanneer jouw registratie rond is in de maanden september tot en met januari vind herregistratie jaarlijks plaats in september.

Nadat jouw registratie definitief is sta je bij de geregistreerde kindercoaches en ontvang je (indien je dit wenst) het muurschild van het KinderCoachGilde en krijg je een banner voor op je website.

* Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW
* Prijswijzigingen voorbehouden.

Aanmelden voor een audit

Klik HIER om je aan te melden voor de audit.