Ik wil mij graag aansluiten!


Het KinderCoachGilde is de vereniging voor kinder- en opvoederscoaches in Nederland en België.
De aangesloten kindercoaches hebben een eigen praktijk, maar kunnen ook werkzaam zijn in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg. Binnen het KinderCoachGilde werken we regionaal samen, maar ook op specialisatiegebied.
Op deze manier kan ieder lid een plek vinden waar hij of zij zich thuis voelt.

Om je aan te sluiten bij het KinderCoachGilde dien je de opleiding tot kinder- en opvoederscoach met goed gevolg afgesloten te hebben bij de Magie van Kindercoaching of een daaraan gelijkwaardige opleiding, je bent werkzaam als (startend) kindercoach in je eigen praktijk of je werkt als op coachende wijze binnen een organisatie of instelling. Daarnaast ben je bereid om je in te zetten voor ons prachtige beroep kindercoaching en denkt actief mee binnen onze vereniging.
Wil je weten of jouw opleiding 'volstaat'? Klik dan HIER

Om lid te worden van het KinderCoachGilde is het vooral belangrijk wat jouw intentie is om je aan te sluiten bij het KinderCoachGilde.
Heb je een eigen praktijk dan kunnen we je ondersteunen bij de voorwaarden waaraan je dient te voldoen als ondernemer. Meer informatie ontvang je tijdens het intakegesprek.
Heb je geen eigen praktijk kun je je ook aansluiten bij het KinderCoachGilde. Het in verbinding zijn met collega kinder- en opvoederscoaches, meedenken en meedoen met het kindercoach-werkveld vanuit jouw eigen ervaringen en de de kwaliteits-controle van jouw professionele ontwikkeling zodat jij dit kunt aantonen naar jouw werkgever kan van grote meerwaarde zijn voor jezelf en jouw werk als kindercoach binnen een organisatie. Tevens kan dit voor de organisatie waar jij werkt een meerwaarde zijn.

De kosten

Inschrijfkosten bedragen € 25,00. Facturering na het (telefonische) intakegesprek.

Voordat je lid kunt worden bij het KinderCoachGilde dien je een auditprocedure te volgen. Deze procedure bestaat uit het aanleveren van een aantal documenten, een auditgesprek en een door jou op te stellen en door ons goedgekeurde overeenkomst.
De kosten voor de auditprocedure bedragen € 150,00 plus 21% btw (factuur via de coach die jou begeleidt).

Lidmaatschap leden: € 50,00 per kalenderjaar, btw vrij (factuur via het KinderCoachGilde) -
Je bent lid wanneer je de volledige auditprocedure hebt doorlopen.
Leden hebben 100% inspraak in en invloed op alle besluiten die we als beroepsvereniging nemen.

Leden staan automatisch ingeschreven in het kwaliteitsregister.
Leden houden hun groei en ontwikkeling (kwaliteit) bij door coachgesprekken met een GildeCoach. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 100,00 ex btw. (factuur via de GildeCoach)

Extra opties voor leden

  • Muurschild voor jouw praktijk (€ 50,00 borg. btw vrij)
  • Deelname aan een klachtenregeling via Klachtenportaal Zorg. (€ 71,95 per kalenderjaar) - nodig wanneer je opdrachten via de gemeente hebt.  OF  Deelname aan de klachtencommissie van het KinderCoachGilde  - wanneer je geen contract hebt met gemeentes of instanties.
  • Coaching bij het opstarten van jouw praktijk (individueel traject met eigen kostenplaatje)

* prijswijzigingen voorbehouden
 

aanmeldformulier

nadat wij jouw aanmeldformulier hebben ontvangen nemen wij contact met je op voor het maken van een belafspraak.
Deze belafspraak is bedoeld om kennis te maken, je informatie te geven over het KinderCoachGilde, samen te ontdekken of de visie en missie van het KinderCoachGilde past bij jou als persoon en bij jouw behoefte én om het aanmeldtraject met je door te spreken.

Naam praktijk
Voor- en achternaam
Straat & huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land
E-mail
Telefoonnummer
Ik heb mijn kindercoachopleiding gevolgd bij
De dagen dat ik telefonisch bereikbaar ben
Ik heb nog een vraag/ opmerking