Geregistreerde KinderBeeldCoaches


KinderBeeldCoaches zijn gesprecialiseerde kindercoaches die met behulp van de camera kinderen coachen. Zij hebben een opleiding Beeldcoaching en KinderBeeldCoaching gevolgd en voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door het KinderCoachGilde.

Gelderland