doelstellingen

Het KinderCoachGilde brengt kinder- en opvoederscoaches samen zodat er gezamenlijk gebouwd kan worden aan een stevige en zelfstandige positie van de kinder- en opvoedercoach die met behoud van de autonomie een eigen plek binnen de zorgverlening kan innemen. Ook faciliteren wij (gezamenlijke) activiteiten met betrekking tot persoonlijke en beroepsontwikkeling.

Ons gemeenschappelijke doel is het elkaar ondersteunen in het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van kinder- en opvoederscoaching en het in stand houden en mede zorg dragen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden.

Wij willen dit doel onder meer bereiken door:

  • het elkaar ondersteunen bij persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling.
  • het elkaar verstrekken van informatie en voorlichting omtrent het beroep van kinder- en opvoederscoach.
  • de opgedane ervaringen en kennis van leden terzake van kinder- en opvoederscoaching te bundelen en uit te wisselen.
  • het vergroten van de vakkennis en de vaardigheden van de leden.
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de leden, alsook de samenwerking tussen leden en andere bij kinder- en opvoederscoaching betrokken personen en partijen.
  • het ontplooien van gezamenlijke initiatieven, landelijk, regionaal en lokaal.
  • al het overige wat dienstbaar kan zijn aan het vorenstaande en het doel.