Blogs

Persoonlijke verhalen van mentoren en professionele kindercoaches, geschreven vanuit de praktijk.

'Ouders in beeld' - blog van Marga Weiss

een OER JA! - blog van Chantal Philips