de beroepsvereniging

Een vereniging is organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven.

De kindercoaches begeleiden de kinderen van deze tijd, onze nieuwe generatie. Deze kinderen laten prachtige nieuwetijdsontwikkelingen zien. We kunnen dan ook niet anders dan een nieuwetijds=beroepsvereniging zijn. Hoe dat eruit ziet weten we niet. Dat ontwikkelen we samen. Dat ontdekken we met elkaar. En daarin maken we elke keer weer nieuwe stappen. Trouw aan onszelf en onze missie.

Ons gemeenschappelijke doel zoals we het bij de notaris in onze statuten hebben omschreven is het elkaar ondersteunen in het bevorderen van de kwali-teit en continuïteit van kinder- en opvoederscoaching en het in stand houden en mede zorg dragen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden.

Het KinderCoachGilde brengt kinder- en opvoederscoaches samen zodat er gezamenlijk gebouwd kan worden aan een stevige en zelfstandige positie van de kinder- en opvoedercoach die met behoud van de autonomie een eigen plek binnen de samenleving kan innemen.
Ook faciliteren wij gezamenlijke activiteiten met betrekking tot persoonlijke en beroepsontwikkeling.

Wij willen dit doel onder meer bereiken door:

  • bekendheid te geven aan kinder- en opvoederscoaching.
  • het elkaar verstrekken van informatie en voorlichting omtrent het beroep van kinder- en opvoederscoach.
  • de opgedane ervaringen en kennis van leden terzake van kinder- en opvoederscoaching te bundelen en uit te wisselen.
  • het organiseren van lezingen, cursussen en bijeenkomsten.
  • het vergroten van de vakkennis en de vaardigheden van de leden.
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de leden, alsook de samenwerking tussen leden en andere bij kinder- en opvoederscoaching betrokken personen en partijen.
  • het ontplooien van gezamenlijke initiatieven, landelijk, regionaal en lokaal.
  • al het overige wat dienstbaar kan zijn aan het vorenstaande en het doel.